กศน.ตำบลบ้านสาง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสนใจจะสมัครเป็นนักศึกษากศน. ระดับประถม , ระดับม.ต้นและระดับม.ปลายภาคเรียนนี้ กรุณาติดต่อ ครูบานเย็น  กลมไล 091-0730379                                                      หรือติดต่อที่กศน.อำเภอเมืองพะเยา 054-887062