หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๋อม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านต๋อม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา และนางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.