ประกาศ กศน.อำเภอเมืองพะเยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เรียนฟรี!!!!!!!!!! ทุกระดับชั้น ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป- 30 เมษายน 2565 หรือสมัครได้ที่กศน.อำเภอเมืองพะเยา และกศน.ตำบลใกล้บ้านท่าน