กศน.ตำบลบ้านต๋อม รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครูวิลาวัลย์  เมืองสุวรรณ (ครูวิ)

โทร. 0898385564