หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาบุคลากรการทำเวปไซต์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจำป่าหวาย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเวปไซต์ และการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศของสถานศึกษา วันที่ 28,29 พ.ย. 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองพะเยา


.