ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
      บุคลากร


นางจารุณี แก้วประภา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
หน้าที่ : ผู้บริหาร
เบอร์โทร. : 054-887062

นางสาวเมธาพร ฝอยทอง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
เบอร์โทร. : 054-887061

นายวีรณัฐ บุญเรือง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
เบอร์โทร. : 054-887061

นายทวี ต้นสี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
เบอร์โทร. : 054-887061