หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์และการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศของสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บุคลากรห้องสมุดประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว๊บไซต์และการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศของสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายวสันต์ อินทะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง 1. การออกแบบแบนเนอร์ 2. แนะนำระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป Smart กศน.อำเภอ กศน.ตำบล 15 แห่ง และ ห้องสมุดประชาชน 3. การตั้งค่าเว็บไซต์ 4. การจัดการเมนู ( เมนูหลัก เมนูย่อย ) 5. การจัดการภาพสไลด์ 6. การจัดการทำเนียบบุคลากร 7. การจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ 8. การจัดการแผนที่่ กศน.ตำบล 9. การจัดทำบทความบนเว๊บไซต์


.