หัวข้อข่าว : กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และการเรียนรู้ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "การขยำกระดาษ, ศิลป์ภาพระบายสีและบิงโกความรู้คำศัพท์ทางภาษา" ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 150 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดเยา


.