หัวข้อข่าว : กิจกรรม : กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และการเรียนรู้ "ยางยืดออกกำลังกาย" ประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ยางยืดออกกำลังกาย" ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่นาเรือ จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ ตำบลแม่นาเรือ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.