หัวข้อข่าว : กิจกรรม : กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และการเรียนรู้ "ยางยืดออกกำลังกาย" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ยางยืดออกกำลังกาย" ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม จำนวน 30 คน ณ วัดบ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.