หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลแม่กา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


28-29 พฤศจิกายน 2563 ครูกศน.ตำบลแม่การ่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา


.