กศน.ตำบลแม่กา รับสมัครนักศึกษากศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่2/2563  ตั้งแต่ที่1-30 พฤศจิกายน 2563  ณ กศน.ตำบลแม่กา