หัวข้อข่าว : อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลแม่นาเรือ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางธารินรดา ขันธ์รัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน ตำบลแม่นาเรือ เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการปฏิบัติงานสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา


.