@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

ที่อยู่ : เลขที่ 425 หมู่ที่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัด : จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 887-062  เบอร์โทรสาร : 054 – 887-063

E – mail ติดต่อ : nfempp@hotmail.com

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา