ในฐานะที่เป็นทั้งครูและผู้เรียนภาษาอังกฤษ

ในการพูดภาษาอังกฤษอยากให้ผู้เรียนทุกคนอย่าไปโฟกัสที่สำเนียง (accent)

แต่ให้โฟกัสที่การออกเสียง (pronunciation) ให้ถูกต้องจะได้เข้าใจเวลาสื่อสาร เพราะภาษาอังกฤษ ถือเป็น lingua franca ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งต้องมีภาษากลางเอาไว้สื่อสารได้ เข้าใจกัน สิ่งสำคัญในการเรียนพูด คือการพูด จะต้องกล้าพูด ไม่ต้องกลัวผิด ถ้าพูดแล้วเข้าใจกันได้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของภาษาแล้วค่ะ (ภาษามีไวัเพื่อการสื่อสาร) และการที่แต่ละประเทศจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันเพราะอิทธิพลของภาษาแม่ก็ถือว่าเป็นความหลากหลายทางภาษา เรียกว่า varieties of English

ส่วนครูผู้สอนสิ่งสำคัญในการสอนการพูด(speaking)คือการออกเสียงให้ถูกต้อง (pronunciation) เตรียมตัวให้พร้อมซ้อมให้ดีก่อนการสอน (practice makes perfect)แต่ถ้ายังไม่พอ มีตัวช่วยเยอะมาก ก็ใช้ครูที่เป็นเจ้าของภาษา native speakers ใน(YouTube)มาช่วยได้ในเรื่องการออกเสียง