หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเมืองพะเยามอบใบประกาศให้กับบนักศึกษาที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองพะเยามอบใบประกาศให้กับบนักศึกษาที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา


.