หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการปฎิบัติงานของกศน.ตำบลโซนแม่ต๋ำ แม่ใส แม่นาเรือ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 14 มกราคม 2564 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID -19 พร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายกศน.งามตา ประชาชื่นใจ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู กศน.ตำบลในพื้นที่


.