หัวข้อข่าว : การแนะแนวการศึกษาต่อการประกอบอาชีพในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 21 มกราคม 2564 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ การแนะแนวการศึกษาต่อการประกอบอาชีพในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 60 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2


.