หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้จัดงานโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนาย เทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และได้มอบหนังสือตามโครงการหนังสือที่ฉันชอบ มอบผู้อื่นอ่าน หนังสือ ปั๋นกั๋นอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหนังสือที่อ่านแล้วมาบริจาคให้คนอื่น ได้อ่านต่อ เป็นการส่งเสริมการอ่านในชุมชน เพื่อนำไปให้บริการในบ้านหนังสือชุมชนต่อไป


.