หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเมืองพะเยารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเมืองพะเยา รับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ อาคารเรียนรวมกศน.อำเภอเมืองพะเยา


.