หัวข้อข่าว : รับมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำโดย นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่รับมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.