หัวข้อข่าว : โครงการอบรมอาสา ยุวกาชาดหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำโดย นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.เมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมอาสา ยุวกาชาดหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา


.