หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมสอบ N-NET ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (N-NET) ครั้งที่ 1/2565 วันที่สอบ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565


.