หัวข้อข่าว : ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำโดยนางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.เมืองพะเยา ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา 5 คน ระดับมัธยมต้น 56 คน ระดับมัธยมปลาย 111 คน ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)


.