หัวข้อข่าว : มอบโล่รางวัล ชุมชนจิตอาสาดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แก่ชุมชนบ้านตุ่นใต้
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 และ ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ชุมชนจิตอาสาดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แก่ชุมชนบ้านตุ่นใต้ โดยมี นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านตุ่นใต้ หมู่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและครู กศน.ตำบล เข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา


.