หัวข้อข่าว : ประชุมการคัดเลือกนักกีฬาโซนหน้าเขา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักกีฬาโซนหน้าเขา (กศน.อำเภอเมืองพะเยา กศน.อำเภอดอกคำใต้ กศน.อำเภอแม่ใจ และ กศน.อำเภอภูกามยาว) เพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.พะเยาเกมส์ ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดพะเยา


.