หัวข้อข่าว : โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา และ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา


.