หัวข้อข่าว : กีฬา กศน.อิงดอยเกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอิงดอย” (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมกีฬา กศน.อิงดอยเกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอิงดอย” (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)


.