หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะวิชาการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.