กศน.อำเภอเมืองพะเยาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564 เรียนฟรีทุกระดับชั้น ประถม, ม.ต้น ,ม.ปลาย, สมัครได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครออนไลน์ สแกน QR Code  สมัครที่กศน.ตำบลใกล้บ้านท่าน หรือสมัครที่กศน.อำเภอเมืองพะเยา เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No one left behind สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป