กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำโดย นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.เมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมอาสา ยุวกาชาดหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา