หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลท่าจำปี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ครูกศน.ตำบลท่าจำปีนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.