หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการปฎิบัติงานของกศน.ตำบล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 12 มกราคม 2564 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลสันป่าม่วง กศน.ตำบลบ้านสาง และกศน.ตำบลบ้านตุ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID -19 และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู กศน.ตำบลในพื้นที่


.