หัวข้อข่าว : กศน.เมืองพะเยารับมอบอาคารโรงเรียนบ้านดอกบัว บุญมานุเคราะห์ (โรงเรียนยุบรวม) เพื่อใช้เป็นกศน.ตำบล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.เมืองพะเยารับมอบอาคารโรงเรียนบ้านดอกบัว บุญมานุเคราะห์ (โรงเรียนยุบรวม) เพื่อใช้เป็นกศน.ตำบลท่าวังทองและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน


.