หัวข้อข่าว : วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย นำคณะครูกศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


.