หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษของนักศึกษาและกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของนักศึกษา กศน อำเภอเมืองพะเยา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 บุคลากรกศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้รับมอบ หมายจาก นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.เมืองพะเยาไห้ดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษของนักศึกษา และกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ณ อาคารเรียนรวมกศน.เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.