หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณถนนด้านหน้า กศน.อำเภอเมืองพะเยา บริเวณรอบๆกศน.อำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยริ้วผ้าและ ประดับธงตราสัญลักษณ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จผู้แทนพระองค์ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ณ กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.