หัวข้อข่าว : “งานเปิดตัวโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน” ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในพะเยา”
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “งานเปิดตัวโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน” ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในพะเยา” ณ ลานจอดรถข้างศูนย์ OTOP สวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.