หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อหารือในการกำหนดทิศทางและรับทราบปัญหา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในการกำหนดทิศทางและรับทราบปัญหา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี พันเอกสุนทร แหลมหลวง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ และ ครูประจำกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.