หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย นายธนพัต อ้อยมูล นางสาวสายสมร ยานะ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว และ นายวชิรานุวัฒน์ พัฒใหม่ ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.